Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty c ph n th ng m i ho ng v ng

Chúng tôi có 5.555 quảng cáo cho từ khóa c ng ty c ph n th ng m i ho ng v ng

Việc làm sau tết - Nhân viên sản xuất, thu nhập đến 8.000.000/tháng.

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Toàn ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời gian cố định Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 6.000.000 đ - 8.000.000 đ CÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> VIỆC HẤP DẪN, VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH. SAU TẾT NHẬN VIỆC ng>ngng>>hong>ngng>>ẶC CÓ ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>Ể NHẬN ...

6 days ago ON muaban.net
View

Nam, kinh doanh, quản lý thị trường cà phê rang xay

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Toàn ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời gian cố định Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 10.000.000 đ - 15.000.000 đ Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>tyng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> Cà ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>phng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ê rang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> xay ng>ngng>>hong>ngng>>àng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> Gia tuyển nam NVKD quản lý ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ị trường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cà ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>phng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ê rang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> xay, ...

6 days ago ON muaban.net
View

Cấp giúp việc tết nguyên đán 2019. 10 ngày lương 6tr đến 8tr

Hà Nội

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>eo hợp đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>/Tư vấn Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Vị trí: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 500.000 đ - 800.000 đ Là một công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>tyng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> chuyên cung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ứng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ười giúp việc ăn ở lại và giúp việc ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>eo ...

6 days ago ON muaban.net
View

Công ty giúp việc Trung Khang chuyên cung cấp người giúp việc nhà

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Vị trí: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: - - - Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>tyng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> giúp việc Trung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> Khang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> chuyên cung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ười giúp việc nhà ăn ở lại lâu dài. Nữ giúp việc nhà chuyên ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệp ...

6 days ago ON muaban.net
View

Tuyển NV Bán Hàng / Phụ Bếp/ Giám Sát Tại Giga Mall Quận Thủ Đức

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 4.500.000 đ - 7.000.000 đ Tuyển NV Bán Hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> / ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>phng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ụ Bếp/ Giám Sát Tại Giga Mall Quận ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ủ Đức. Lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> 4.500.000 – 7.000.000 Hệ ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ống>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ...

6 days ago ON muaban.net
View

Dự án nhà máy xử lý, tái chế nhựa PE, HDPE CẦN TUYỂN 2 nhân viên Nam

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: - - - Dự án nhà máy xử lý, tái chế nhựa PE, HDPE tại KCN Đất Cuốc ,Bình Dương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>, sẽ ng>ngng>>hong>ngng>>ạt động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>áng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> 7/2019. - Cần tuyển 2 ...

6 days ago ON muaban.net
View

Tuyển nhân viên sản xuất, lương 6-8 triệu, làm ngay hoặc sau tết.

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Toàn ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời gian cố định Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 6.000.000 đ - 8.000.000 đ 👉👉CÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>tyng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> DISTRICT EIGHT (ÚC) TUYỂN NHÂN VIÊN SẢN XUẤT. ĐI LÀM ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>AY ng>ngng>>hong>ngng>>ẶC ...

15 January 2019 ON muaban.net
View

Tuyển gấp nhân viên bảo vệ, buồng phòng đi làm ngay

Hà Nội

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: - - - TUYỂN GẤP NV BẢO VỆ - NV BUỒng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>phng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>Òng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ĐI LÀM ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>AY 1. Tuyển nhân viên bảo vệ, lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> 4.5tr-6tr/ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>áng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>. Tuổi từ 25t – 50t. Làm ...

14 January 2019 ON muaban.net
View

Tuyển nữ nhân viên phiên dịch tiếng Trung làm tại Ba Vì Hà Nội

Hà Nội

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Toàn ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời gian tạm ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 6.000.000 đ - 15.000.000 đ CÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>tyng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> CỔ ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>phng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ƯƠng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> MẠI QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC Địa chỉ: ...

14 January 2019 ON muaban.net
View

Tuyển 01 Nam Tài Xế xe 4 chỗ đời mới, Tuổi 25 - 40, ít nhất 5 năm KN

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> việc: Toàn ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>thng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ời gian cố định Tuổi:[removed] Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm: 3 năm Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>: 11.000.000 đ - - CẦN TUYỂN 01 NAM TÀI XẾ XE 4 CHỖ ĐỜI MỚI Yêu cầu: - Tuổi[removed] , kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>>hiệm ít ...

14 January 2019 ON muaban.net
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest