Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty c ph n th ng m i ho ng b ch

Chúng tôi có 5.301 quảng cáo cho từ khóa c ng ty c ph n th ng m i ho ng b ch

Tuyển kế toán, văn phòng, thợ điện, lao động phổ thông, lương cao

TP.HCM
New

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: - - - TUYỂN DỤng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> 1. Nhân sự kiêm kế toán: 01 nam ng>hong>ặc nữ), từ 22T 2. nhân viên văn ng>ngng>>phng>ngng>>òng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> đọc, viết tiếng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Anh ng>ngng>>thng>ngng>>ành ng>ngng>>thng>ngng>>ạo: 01 nam ...

yesterday 06:00 ON muaban.net
View

Cty BĐS HUALIAN tuyển trợ lý tổng giám đốc và kế toán, phiên dịch

TP.HCM
New

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: - - - CÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> BĐS HUALIAN TUYỂN DỤng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Do Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> mở rộng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> kinh doanh nên cần tuyển gấp các vị trí sau (ng>ngng>>phng>ngng>>ỏng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> vấn đậu qua tết đi ...

yesterday 06:00 ON muaban.net
View

CẦN TUYỂN GẤP NV KINH DOANH - SALE ADMIN

TP.HCM
New

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Toàn ng>ngng>>thng>ngng>>ời gian cố định Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: 6.000.000 đ - 25.000.000 đ - Là công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> kinh doanh đa ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ành ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hề ng>ngng>>phng>ngng>>ụ trách nhiều lĩnh vực trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> kinh doanh như sản ...

yesterday 06:00 ON muaban.net
View

Fine Blanking Instructor MFG1 (Đào tạo viên Fine Blanking MFG1)

Long Thanh

Bosch Group

Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>anh, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary in 2008. According>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> to ng>ngng>>thng>ngng>>e business strategy of Bosch in Vietnam, from 1st July 2014 on all ...

yesterday 16:28 ON smartrecruiters.com
View

Furnace Instructor MFG1 (Đào tạo viên Furnace MFG1)

Long Thanh

Bosch Group

Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>anh, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary in 2008. According>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> to ng>ngng>>thng>ngng>>e business strategy of Bosch in Vietnam, from 1st July 2014 on all ...

yesterday 15:34 ON smartrecruiters.com
View

Laser Cutting & Laser Edge Instructor (Đào tạo viên Laser Cutting & Laser Edge)

Long Thanh

Bosch Group

Laser Cutting>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> & Laser Edge Instructor (Đào tạo viên Laser Cutting>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> & Laser Edge)Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>anh, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary ...

yesterday 13:23 ON smartrecruiters.com
View

Furnace Instructor (Loopline) - Đào tạo viên Furnace (Loopline)

Long Thanh

Bosch Group

Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>anh, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary in 2008. According>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> to ng>ngng>>thng>ngng>>e business strategy of Bosch in Vietnam, from 1st July 2014 on all ...

yesterday 13:22 ON smartrecruiters.com
View

Furnace Instructor (Loopline) - Đào tạo viên Furnace (Loopline)

Long Thanh

Bosch Group

Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>anh, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary in 2008. According>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> to ng>ngng>>thng>ngng>>e business strategy of Bosch in Vietnam, from 1st July 2014 on all ...

yesterday 11:31 ON smartrecruiters.com
View

Pipeline Instructor (Đào tạo viên Pipeline)

Long Thành

Bosch Group

Đường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> số 8, Long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>ành, Đồng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Nai, vn Full-timeLegal Enting>ngng>>tyng>ngng>>: Bosch Vietnam Co., Ltd.Company DescriptionBosch first started its operations in Vietnam in 1994 and registered a wng>hong>lly-owned subsidiary in 2008. According>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> to ng>ngng>>thng>ngng>>e business strategy of Bosch in Vietnam, from 1st July 2014 on all ...

yesterday 10:07 ON smartrecruiters.com
View

Tuyển nhân viên tài xế, giao hàng, lương thỏa thuận, tại Quận 6

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Tuổi: 22 - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: - - - Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> TNHH TM DV Vĩnh Tường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Hưng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> chuyên ng>ngng>>phng>ngng>>ân ng>ngng>>phng>ngng>>ối hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> tiêu dùng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> của Unilever Việt Nam cần tuyển vị trí sau * Nhân viên tài ...

yesterday 06:00 ON muaban.net
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest