Kết quả tìm kiếm việc làm qu

Chúng tôi có 200.889 quảng cáo cho từ khóa qu

Hạnh 35 tuổi, quê miền Bắc, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Hạnh 35 tuổi, quê miền Bắc, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé tại TPHCM, sạch sẽ, gọn gàng, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Điệp 42 tuổi, quê miền Trung tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Điệp 42 tuổi, quê miền Trung cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh tại TPHCM, có kinh nghiệm trong ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Mai, 40 tuổi, quê miền Nam, tìm việc giữ trẻ, chăm người già

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: - - - Mai, 40 tuổi, quê miền Nam, chuyên chăm bé, chăm bà, giúp việc nhà, chăm bệnh, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Oanh 40 tuổi, quê miền Trung tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Oanh 40 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh tại TPHCM, có kinh nghiệm trong ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Huệ 43 tuổi, quê miền Bắc, tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Huệ 43 tuổi, quê miền Bắc, cần tìm việc giữ em bé sơ sinh hoặc nuôi bệnh tại TPHCM, có kinh nghiệm trong ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Lý 35 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Lý 35 tuổi, quê miền Trung, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé tại TPHCM, sạch sẽ, gọn gàng, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Thoa, 40 tuổi, quê miền Nam, tìm việc chăm bệnh, có kinh nghiệm

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: - - - Thoa, 40 tuổi, quê miền Nam, chuyên chăm bé, chăm bà, giúp việc nhà, chăm bệnh, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Cẩm 38 tuổi, quê miền Trung, kinh nghiệm, tìm việc chăm bệnh

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: - - - Cẩm 38 tuổi, quê miền Trung chuyên chăm bé, chăm bà, giúp việc nhà, chăm bệnh, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Hoài 38 tuổi, quê miền Trung chuyên chăm bé, chăm bà, tìm việc gấp

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: - - - Hoài 38 tuổi, quê miền Trung chuyên chăm bé, chăm bà, giúp việc nhà, chăm bệnh, có kinh nghiệm làm việc, sạch sẽ, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Loan 35 tuổi, quê miền Tây, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé

TP.HCM

Họ và Tên: Năm sinh: - Giới tính: - Bằng cấp: - Ngoại ngữ: - Loại hình công việc: Kinh nghiệm: - Vị trí: - Mức lương: 4.000.000 đ - - Loan 35 tuổi, quê miền Tây, cần tìm việc giúp việc nhà hoặc giữ em bé tại TPHCM, sạch sẽ, gọn gàng, ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest