Kết quả tìm kiếm việc làm dba oracle engineer

Chúng tôi có 13 quảng cáo cho từ khóa dba oracle engineer

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City - 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4,

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

16 May 2017 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ha Noi

Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC

Mô tả công việc: Thiết kế, triển khai tích hợp cơ sở dữ liệu oracle (9i, 10g, 11g, 12c)Giám sát, vận hành, quản trị cơ sở dữ liệu oracleCông việc chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấnQuyền lợi:Lương cạnh tranh hấp dẫn theo năng ...

13 April 2017 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City - 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4,

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

9 February 2017 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City - 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4,

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

4 January 2017 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City - 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4,

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

15 December 2016 ON jobstreet.vn
View

System Engineer (Linux)

Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IKORN

Job description To control and maintain Company's servers (web, databases, firewall, backup, library...)Application deployment, installation, configuration, administer on server system following up the projects.Technical support the deployment system.Self-Archive oracle certificates ...

14 December 2016 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

28 November 2016 ON jobstreet.vn
View

System Engineer

Ho Chi Minh City

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IKORN

Job description To control and maintain Company's servers (web, databases, firewall, backup, library...)Application deployment, installation, configuration, administer on server system following up the projects.Technical support the deployment system.Self-Archive oracle certificates ...

2 November 2016 ON jobstreet.vn
View

DBA Oracle Engineer

Ho Chi Minh City

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG

Mô tả công việcTriển khai database oracleCài đặt oracle Database 10g, 11g trên Linux x86-64Cài đặt bản vá oracle DatabaseBackup/Restore database bằng RMANHỗ trợ khách hàngViết script backup RMANKiểm tra kết quả backup hàng ngàyKiểm tra trạng thái của ...

27 October 2016 ON jobstreet.vn
View

Lập trình viên Junior Server Side

Hyperlogy joint stock company

Lập trình viên Junior Server Side Hyperlogy joint stock company Min 1 year (Junior Staff) Vietnam - Ha Noi Mô tả công việc:Tham gia phát triển phần mềm công nghệ Java theo phương thức Scrum.Trình bày công việc đã làm ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest