Kết quả tìm kiếm việc làm cty tnhh tư vấn thiết kế và quản lý dự án atelier

Chúng tôi có 27 quảng cáo cho từ khóa cty tnhh tư vấn thiết kế và quản lý dự án atelier

Họa viên hệ thống điện (lĩnh vực xây dựng)

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Họa viên hệ thống điện (lĩnh vực xây dựng) cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 2 years (Junior Staff) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcHỗ trợ xây dựng bản vẽ cho công trìnhTriển khai ...

15 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư thiết kế cơ (lĩnh vực xây dựng) - Junior Level

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư thiết kế cơ (lĩnh vực xây dựng) - Junior Level cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 1 year (Junior Staff) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcthiết kế hệ thống cơ khí, thông gió, ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư thiết kế điện (lĩnh vực xây dựng) - Junior level

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư thiết kế điện (lĩnh vực xây dựng) - Junior level cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 1 year (Junior Staff) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcthiết kế hệ thống điện, điện nhẹ cho công ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư kết cấu (lĩnh vực xây dựng) - Junior level

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư kết cấu (lĩnh vực xây dựng) - Junior level cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 1 year (Junior Staff) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcthiết kế kết cấu, phân tích kết cấu, thể hiện ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Cơ)

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế Cơ) cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 5 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcthiết kế hệ thống cơ khí, ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Điện)

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế Điện) cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 5 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việcthiết kế hệ thống điện, điện ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Kết Cấu)

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Kỹ sư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế kết Cấu) cty tnhh vấn thiết kế quản dự Án atelier (Việt Nam) Min 5 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor) Vietnam - Ho Chi Minh City Mô tả công việc thiết kế kết cấu, phân ...

14 January 2016 ON jobstreet.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest