Kết quả tìm kiếm việc làm cty tnhh tư vấn thiết kế và quản lý dự án atelier

Chúng tôi có 27 quảng cáo cho từ khóa cty tnhh tư vấn thiết kế và quản lý dự án atelier

Họa Viên Kết Cấu

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Hỗ trợ xây dựng bản vẽ cho công trìnhTriển khai bản vẽ 2D, 3DHỗ trợ kỹ sư thiết kế trong việc in ấn, sắp xếp bản vẽ Yêu cầu công việcTốt nghiệpcao đẳng/ đại học chuyên ngànhÍt nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực họa ...

8 June 2017 ON jobstreet.vn
View

Họa Viên Hệ Thống Điện

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Hỗ trợ xây dựng bản vẽ cho công trìnhTriển khai bản vẽ 2D, 3DHỗ trợ kỹ sư thiết kế trong việc in ấn, sắp xếp bản vẽ Yêu cầu công việcTốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngànhÍt nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực ...

8 June 2017 ON jobstreet.vn
View

Họa Viên Hệ Thống Cơ Điện

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Hỗ trợ xây dựng bản vẽ cho công trìnhTriển khai bản vẽ 2D, 3DHỗ trợ kỹ sư thiết kế trong việc in ấn, sắp xếp bản vẽ Yêu cầu công việcTốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngànhÍt nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực ...

8 June 2017 ON jobstreet.vn
View

Mechanical Designer

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Design ACMV system, Firefighting systemTo be familiar with the best practice and relevant Vietnamese and international design standards.To complete design studies, design reports, designs, technical specifications, cost estimates and other design functions as required by the Company.At each stage ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Cơ)

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

thiết kế hệ thống cơ khí, thông gió, nhiệt lạnh, cấp thoát nước cho công trình dân dụng công nghiệpKiểm tra tính kỹ thuật chất lượng bản vẽ trước khi xuất hồ sơLập thuyết minh thiết kế, bốc tách khối lượng đưa o dự ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Electrical Designer

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

Design HV/LV electrical system, ELV system.To be familiar with the best practice and relevant Vietnamese and international design standards.To complete design studies, design reports, designs, technical specifications, cost estimates and other design functions as required by the Company.At each ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Điện) Electrical Designer

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ cho công trình dân dụng công nghiệpLập thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật thi côngKiểm tra tính kỹ thuật chất lượng bản vẽ trước khi xuất hồ sơĐảm bảo thiết kế phù hợp với ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Kỹ sư tư vấn thiết kế xây dựng (Thiết kế Kết Cấu)

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

thiết kế kết cấu, phân tích kết cấu, thể hiện bản vẽ.Thuyết minh tính toán.Trình bày giới thiệu kết cấu cho mỗi công trình.Tính toán nền móng, cọc cho công trình.Lập tiêu chuẩn kỹ thuật cho thiết kế kết cấu công trình.Lập đề ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Structural Designer

Ho Chi Minh City

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

To be familiar with the best practice and relevant Vietnamese and international design standards.To complete design studies, design reports, designs, technical specifications, cost estimates and other design functions as required by the Company.At each stage of the designs, work with internal ...

31 May 2017 ON jobstreet.vn
View

Site Architect

Ha Noi

Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Quản Lý Dự Án Atelier

To coordinate between different parties such as Client representative, main contractor, sub-contractors, and consultants.To identify the construction issues and drawing discrepancies.Monitor and report if construction not follow design drawing and specification.Perform weekly meeting, with ...

19 May 2017 ON jobstreet.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest