Kết quả tìm kiếm việc làm chính quyền cần thơ

Chúng tôi có 5.263 quảng cáo cho từ khóa chính quyền cần thơ

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 12:52 ON glassdoor.com
View

Nhân Viên Kinh Doanh Gỗ nguyên liệu nhập khẩu (1 vị trí, Tiếng Anh, Hà Nội)

Công Ty Cổ Phần A&A Hàng Hóa (A&A Commodities)

Công Ty Cổ Phần A&A Hàng Hóa (A&A Commodities) Công ty Cổ phần A&A Hàng hóa đã có tuổi đời gần 15 năm, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đại diện thương mại các mặt công nghiệp, năng lượng, nông sản. Danh mục hàng hóa ...

yesterday 12:45 ON careerbuilder.vn
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 12:23 ON glassdoor.com
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 11:53 ON glassdoor.com
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 10:57 ON glassdoor.com
View

Receptionist - Lễ tân hành chính

Francia Beauty Co., Ltd.

franciabeauty.com With more than 10 years experience in the beauty industry and a professional team, Francia Beauty Group organize market research to inform winning brand strategies, develop product concepts, and... Detail Employment Information Work location Ho Chi Minh Job level Experienced (Non ...

yesterday 10:48 ON careerbuilder.vn
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 10:23 ON glassdoor.com
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 09:53 ON glassdoor.com
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 09:23 ON glassdoor.com
View

VNG Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

VNG

Business Development Executive Mã vị trí: 18-FC-0926 Nơi làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Lương: Thỏa thuận Mô tả công việc Dự thảo và lập các bản yêu cầu, mô tả sản phẩm dịch vụ đến các ngân hàng.Nghiên cứu, đề xuất các chức năng, tính ...

yesterday 08:54 ON glassdoor.com
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest