Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh u t v ph t tri n crt vi t nam

Chúng tôi có 3 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh u t v ph t tri n crt vi t nam

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Thực Phẩm

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CRT Việt Nam

Nhân viên Kinh Doanh ngành Hàng Thực phẩm Công ty tnhh Đầu Tư Và phát triển crt việt nam Entry Level vietnam - Ha Noi Mô tả công việc:Khai thác khách hàng theo lộ trình được giao.nghiên cứu thị trường, phân ...

5 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CRT Việt Nam

Nhân viên IT Công ty tnhh Đầu Tư Và phát triển crt việt nam Min 1 year (Junior Staff) vietnam - Ha Noi Mô tả công việc:Xây dựng và quản trị website.Xây dựng hệ thống marketing online.Thiết kế hình ảnh và quảng ...

5 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CRT Việt Nam

Trưởng phòng Kinh Doanh Công ty tnhh Đầu Tư Và phát triển crt việt nam Min 2 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor) vietnam - Ha Noi Mô tả công việc:nghiên cứu thị trường,Lập kế hoạch kinh doanhQuản lý hệ thống kinh doanh trực ...

5 January 2016 ON jobstreet.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest