Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 237 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Designer - Thiết Kế

Công Ty TNHH Thuận Lê

www.flowerbox.com.vn Chức năng>ngng> quan trọng>ngng> nhất của hoa là sức mạnh truyền tải những>ngng> cảm xúc sâu ng>thng>ẳm ng>thng>eo cách mà không>ngng> điều gì khác có ng>thng>ể. Bất cứ khi nào cảm xúc của bạn quá mạnh mẽ và sâu sắc để có ng>thng>ể biểu lộ bằng>ngng>... Detail ...

3 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên Marketing

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

www.cing>tyng>land.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Đầu tư Địa ốc ng>thng>ành ng>phng>ố (Cing>tyng>land) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ng>ging>ấy chứng>ngng> nhận đăng>ngng> ký doanh ng>ngng>hiệp lần đầu vào ng>ngng>ày 08 ng>thng>áng>ngng> 07 năm 2003, đăng>ngng> ký ng>thng>ay đổi lần ng>thng>ứ... Detail Chuyên ...

1 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên SEO

Homedy Inc.

homedy.com Công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần Homedy (tên viết tắt là: Homedy Inc.) được ng>thng>ành lập vào năm 2015 bởi những>ngng> co-founder dày dạn ng>king>nh ng>ngng>hiệm trong>ngng> lĩnh vực internet/mobile, cùng>ngng> với một đội ng>ngng>ũ biên tập viên chuyên... Detail Employment Information Work ...

1 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Giao Nhận Tiếp Vận Quốc Tế

www.interlong>ging>stics.com.vn Lĩnh vực hoạt động>ngng>: Long>ging>stics - Dịch vụ xuất – nhập khẩu. - Dịch vụ hải quan, chứng>ngng> từ. - Gom hàng>ngng> LCL. - Sea Freight, Air Freight. - Kho... Detail Nhân Viên ng>king>nh Doanh Job Description 1. ng>thng>u ng>thng>ập, ng>phng>ân tích ng>thng>ông>ngng> tin ng>thng>ị ...

31 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Design Specialist)

Công ty TNHH Kỹ thuật ĐẠT

http://www.dattech.com.vn/         ng>thng>ành lập từ 2006, Công>ngng> ng>tyng> DAT là đối tác chiến lược duy nhất tại Việt Nam của Tập đoàn quốc tế công>ngng> ng>ngng>hệ cao INVT chuyên ng>thng>iết kế, sản xuất, cung>ngng> cấp ng>thng>iết bị và ng>ging>ải... Detail Employment ...

27 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng Bộ Phận Marketing

CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TỔ HỢP Y TẾ ng>phng>ƯƠng>ngng> ĐÔng>ngng> Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Tổ hợp y tế ng>phng>ương>ngng> Đông>ngng> là đơn vị ng>thng>ành viên của Tập đoàn Intracom - Tập đoàn đa lĩnh vực. Công>ngng> ng>tyng> có Bệnh viện đa khoa ng>phng>ương>ngng> Đông>ngng> - Bệnh viện lấy con ng>ngng>ười là tài sản, là ng>ging>á... ...

26 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên kinh doanh OTA

Công ty TNHH Quản lý Vinpearl

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Quản lý Vinpearl http://vinpearl.com/ Vinpearl là ng>thng>ành viên ng>thng>uộc Tập đoàn Ving>ngng>roup - một trong>ngng> những>ngng> tập đoàn ng>king>nh tế tư nhân hàng>ngng> đầu Việt Nam. ng>king>ên định chiến lược ng>phng>át triển chuỗi khách sạn, du lịch, ng>ngng>hỉ dưỡng>ngng> 5 sao và 5+ ...

25 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

KERRY EXPRESS (VIET NAM)

KERRY EXPRESS (VIET NAM) KERRY EXPRESS VIET NAM www.kerryexpress.com.vn Kerry Express is Vietnam’s best domestic parcel delivery platform. We serve ng>thng>ousands of businesses, inng>ding>viduals and households in senng>ding>ng>ngng> ng>thng>eir... Detail Receive job alert by ng>thng>is company NHÂN VIÊN ng>king>NH DOANH Job ...

25 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên Tư vấn

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Trung Tâm Thà

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Dịch Vụ Bất Động>ngng> Sản Trung>ngng> Tâm ng>thng>ành ng>phng>ố www.ccr.vn Công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần ng>ding>̣ch vụ bất động>ngng> sản CCR được ng>thng>ành lập và ng>phng>át triển dựa trên nền tảng>ngng> ng>king>nh doanh vững>ngng> chắc và tiềm lực vững>ngng> mạnh, với định ...

25 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Content- PR- Marketing

TP.HCM

Loại hình công>ngng> việc: Toàn ng>thng>ời ng>ging>an cố định Tuổi: - - - ng>ging>ới tính: - Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: - - - MÔ TẢ CÔng>ngng> VIỆC: - Viết bài chuẩn SEO, viết nội dung>ngng> và kịch bản truyền ng>thng>ông>ngng>, quảng>ngng> cáo trên các ...

25 July 2018 ON muaban.net
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest