Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 249 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Công ty TNHH TM & đầu tư V.B.C.L tuyển dụng Kĩ thuật viên Spa

Hà Nội

Loại hình công>ngng> việc: Tuổi: - - - ng>ging>ới tính: - Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: - - - ng>thng>ông>ngng> tin tuyển dụng>ngng> Kĩ ng>thng>uật viên Spa MÔ TẢ CÔng>ngng> VIỆC -Số lượng>ngng> tuyển: 10 NV - Cung>ngng> cấp tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng>ngng> và ...

4 September 2018 ON muaban.net
View

Nhân Viên Bán Hàng / CSKH Qua Điện Thoại

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> SX-TM-DV Qui ng>phng>úc http://www.quing>phng>uc.com/ Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> SX-TM-DV Qui ng>phng>úc được ng>thng>ành lập năm 2007, tiền ng>thng>ân là cơ sở Đức ng>thng>ành được ng>thng>ành lập năm 1985. Để có được ng>thng>ành quả như ng>ngng>ày nay là cả một quá trình ng>thng>ay đổi, xây dựng>ngng> và ...

1 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Công nghệ BSI

www.bsi.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>phng>át triển Hạ tầng>ngng> Công>ngng> ng>ngng>hệ BSI (chuyển đổi từ Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần ng>phng>át triển Hạ tầng>ngng> Công>ngng> ng>ngng>hệ BSI) được ng>thng>ành lập năm 2007 bởi... Detail Nhân Viên Kế Toán Employment Information Work location Ho Chi Minh Job level ...

31 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Marketing Online

Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa

Viện ng>ngng>hiên Cứu Châu Á - Trung>ngng> Tâm ng>phng>át Triển Khoa Học ng>king>nh Tế (CED) www.ced.ias.com.vn Trung>ngng> Tâm ng>phng>át Triển Khoa Học ng>king>nh Tế (tên viết tắt CED) trực ng>thng>uộc Viện ng>ngng>hiên Cứu Châu Á - ng>thng>ành viên của Tập Đoàn ng>ging>áo Dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), là ...

30 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Tuyển nhân viên kho đồ chơi trẻ em ở Định Công

Hà Nội

Loại hình công>ngng> việc: Toàn ng>thng>ời ng>ging>an cố định Tuổi:[removed] ng>ging>ới tính: Nam Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: 6.700.000 đ - 8.000.000 đ Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Quốc tế Minh Nam Địa chỉ: Số 32 ng>ngng>õ 119 Hồ Đắc ng>ding>, Nam Đồng>ngng>, ...

28 August 2018 ON muaban.net
View

Chuyên Viên Digital Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NA

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

27 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh Lữ Hành (Tiếng Anh) - Sales Inbound

Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân Đông Dương

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Du lịch - ng>thng>ương>ngng> mại Tân Đông>ngng> Dương>ngng> www.itt.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Du lịch - ng>thng>ương>ngng> mại Tân Đông>ngng> Dương>ngng> với hơn 23 năm ng>king>nh ng>ngng>hiệm trong>ngng> lĩnh vực lữ hành quốc tế, tour, vé máy bay, tư vấn du học, đại lý bảo hiểm, tổ chức ...

24 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Điều Hành Du Lịch (Tiếng Pháp DELF B2) - Tour Operator

Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Tân Đông Dương

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Du lịch - ng>thng>ương>ngng> mại Tân Đông>ngng> Dương>ngng> www.itt.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Du lịch - ng>thng>ương>ngng> mại Tân Đông>ngng> Dương>ngng> với hơn 23 năm ng>king>nh ng>ngng>hiệm trong>ngng> lĩnh vực lữ hành quốc tế, tour, vé máy bay, tư vấn du học, đại lý bảo hiểm, tổ chức ...

24 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH - MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIDEC

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN TẬP ĐOÀN VIDEC Tập đoàn VIDEC tiền ng>thng>ân là Công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần tư vấn ng>thng>iết kế và Xây dựng>ngng> Việt Nam, Công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần Đầu tư ng>thng>iết kế và Xây dựng>ngng> Việt Nam. Qua quá trình ng>phng>át triển và trưởng>ngng> ng>thng>ành, Công>ngng> ng>tyng> đã mở ...

24 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT KHẨU

Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Cao Hùng

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TMDV Kỹ ng>thng>uật Cao Hùng>ngng> http://ng>ding>enmaycaohung>ngng>.com/ Cao Hùng>ngng> được ng>thng>ành lập từ năm 2004 với tâm huyết và lòng>ngng> đam mê ng>king>nh doanh của đội ng>ngng>ũ Nhân viên trẻ năng>ngng> động>ngng>, nhiệt huyết ng>phng>át triển ng>ngng>hề ng>ngng>hiệp và cống>ngng> hiến nhằm khẳng>ngng> ...

23 August 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest