Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 188 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

Công Ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Điện Lạnh Miền Tây Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Điện Lạnh Miền Tây (Western) là nhà ng>thng>ầu cơ điện lạnh chuyên ng>ngng>hiệp được ng>thng>ành lập từ năm 2004. Western là đơn vị sản xuất, ng>thng>iết kế ng>thng>i công>ngng> các hệ ng>thng>ống>ngng> lạnh trong>ngng> ng>ngng>ành lạnh công>ngng>... ...

20 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Logistics)

Công ty TNHH Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu glotransvn.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Vận Tải và Tiếp Vận Toàn Cầu , có tên ng>ging>ao dịch là Global Long>ging>stics and Transport Company Limited Glotrans là một doanh ng>ngng>hiệp trẻ và năng>ngng> động>ngng> trong>ngng> lĩnh vực long>ging>stics.... Detail ...

20 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên Phát triển dự án

Work location Khanh Hoa

Công Ty CP Hoàn Cầu Nha Trang

Work location Khanh Hoa Job level Experienced (Non - Manager) Industry Architect, Civil / Construction, Real Estate Degree Bachelor Job ng>tyng>pe Permanent Age[removed] Salary Competitive Deadline to apply 15/07/2018 Công>ngng> ng>tyng> CP Hoàn Cầu Nha Trang>ngng> là công>ngng> ng>tyng> ng>thng>ành viên của Tập đoàn ...

20 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh Sự Kiện

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện Ngàn Thô

Số 74A, Đường>ngng> số 21, P. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM Một ng>thng>iết bị sự ng>king>ện góp ng>phng>ần quan trọng>ngng> và hầu như không>ngng> ng>thng>ể ng>thng>iếu trong>ngng> các chương>ngng> trình sự ng>king>ện đó là bục ng>phng>át biểu dành cho các vị đại biểu, lãnh đạo lên ng>phng>át biểu lên cảm ...

19 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH MEDELAB Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> MEDELAB Việt Nam ng>phng>òng>ngng> khám Đa khoa Medelab , ng>thng>uộc Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Medelab Việt Nam, chi nhánh của Tập đoàn Kusto, chuyên ng>ging>a hàng>ngng> đầu trong>ngng> lĩnh vực khám chữa bệnh và kỹ ng>thng>uật xét ng>ngng>hiệm tại nhiều nước trên ng>thng>ế... Detail Receive job alert ...

18 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên Kiểm toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

www.biochem.vn Công>ngng> ng>tyng> CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM)  được ng>thng>ành lập ng>thng>áng>ngng> 5 năm 2006 là liên doanh ng>ging>ữa các đối tác Việt Nam (đại ng>ding>ện là công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Cẩm... Detail Nhân viên ng>king>ểm toán Nội Bộ Employment Information Work location Ho Chi Minh Job ...

17 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh khách sạn, căn hộ

Công Ty TNHH MTV Bài Thơ Hạ Long

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> MTV Bài ng>thng>ơ Hạ Long>ngng> Cao ốc văn ng>phng>òng>ngng> cho ng>thng>uê NTA Tower tọa lạc tại đường>ngng> Điện Biên ng>phng>ủ quận 1. Được ng>thng>iết kế tiêu chuẩn văn ng>phng>òng>ngng> sang>ngng> trọng>ngng>, vị trí ng>thng>uộc ng>phng>ường>ngng> Đa Kao ng>ngng>ay khu vực trung>ngng> tâm ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh... Detail ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc T

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> Mại Và Dịch Vụ Kỹ ng>thng>uật ng>phng>úc Tín Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> Mại Và Dịch Vụ Kỹ ng>thng>uật ng>phng>úc Tín với trụ sở chính tại ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh, là đại ng>ding>ện độc quyền của các hãng>ngng> ng>thng>iết bị y tế nổi tiếng>ngng> trên ng>thng>ế ng>ging>ới ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALO

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN TRUYỀN ng>thng>Ông>ngng> ALO ALO Meng>ding>a là công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần được ng>thng>ành lập năm 2009 bởi các cổ đông>ngng> là những>ngng> ng>ngng>ười uy tín, ng>king>nh ng>ngng>hiệm lâu năm trong>ngng> lĩnh vực truyền hình, truyền ng>thng>ông>ngng>. ALO Meng>ding>a định vị là một công>ngng> ng>tyng> chuyên... Detail ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

KẾ TOÁN VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Asia Dragon là một công>ngng> ng>tyng> ng>thng>uộc ng>ngng>ành ng>ging>ao nhận -  Vận Tải được ng>thng>ành lập vào năm 2009. Chuyên dịch vụ khai báo ng>thng>ủ tục hải quan, vận chuyển quốc tế và nội địa đa ng>phng>ương>ngng> ng>thng>ức. Với đội... Detail KẾ TOÁN VẬN TẢI Employment ...

11 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest