Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 4.866 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc T

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> Mại Và Dịch Vụ Kỹ ng>thng>uật ng>phng>úc Tín với trụ sở chính tại ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh, là đại ng>ding>ện độc quyền của các hãng>ngng> ng>thng>iết bị y tế nổi tiếng>ngng> trên ng>thng>ế ng>ging>ới như: OrbusNeich (Hà Lan),... Detail Nhân Viên Marketing>ngng> Job ...

8 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Tuyển gấp nhân viên nhắc nợ trực tiếp trên toàn quốc, lương cao

TP.HCM

Loại hình công>ngng> việc: Khác Tuổi: - - - ng>ging>ới tính: - Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: 8.000.000 đ - 12.000.000 đ • Gặp gỡ khách hàng>ngng> trực tiếp để ng>thng>ỏa luận nhắc nhở và khắc ng>phng>ục các khoản vay quá hạn ...

7 December 2017 ON muaban.net
View

Trình dược viên ETC

Công Ty TNHH Thiên Dược

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>iên Dược www.ng>thng>ienduoc.com - Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>iên Dược được ng>thng>ành lập từ Trung>ngng> tâm ng>ngng>hiên Cứu ng>phng>át Triển Sản Xuất Dược ng>phng>ẩm CRINA trực ng>thng>uộc Công>ngng> ng>tyng> Dược Liệu TW2, ng>ging>ám đốc là Dược sĩ, tiến sĩ ng>ngng>uyễn ng>thng>ị ng>ngng>ọc Trâm. - Để ...

6 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh phần mềm/phần cứng

Công Ty TNHH VietCAD

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> VietCAD www.vietcad.com Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> VietCAD tự hào là nhà cung>ngng> cấp hàng>ngng> đầu các ng>ging>ải ng>phng>áp ng>phng>ần mềm công>ngng> ng>ngng>hệ CAD/CAM/CAE và các dịch vụ kỹ ng>thng>uật cho các lĩnh vực cơ khí chế tạo, ng>king>ến trúc – xây dựng>ngng> và trắc - địa bản đồ... ...

5 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Tư Vấn Trực Tiếp - Làm Việc Tại Long An (Gặp Khách Hàng Chốt Hồ Sơ)

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> BHNT Prudential Việt Nam http://www.prudential.com.vn/ Prudential Việt Nam Tự hào là một trong>ngng> những>ngng> công>ngng> ng>tyng> hàng>ngng> đầu của ng>ngng>ành Bảo hiểm Nhân ng>thng>ọ, Prudential Việt Nam hân hạnh ng>phng>ục vụ hàng>ngng> triệu ng>ngng>ười dân Việt Nam ng>thng>ông>ngng> qua hệ ng>thng>ống>ngng> ...

5 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Tư Vấn Trực Tiếp - Gặp Khách Hàng Chốt Hồ Sơ

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> BHNT Prudential Việt Nam http://www.prudential.com.vn/ Prudential Việt Nam Tự hào là một trong>ngng> những>ngng> công>ngng> ng>tyng> hàng>ngng> đầu của ng>ngng>ành Bảo hiểm Nhân ng>thng>ọ, Prudential Việt Nam hân hạnh ng>phng>ục vụ hàng>ngng> triệu ng>ngng>ười dân Việt Nam ng>thng>ông>ngng> qua hệ ng>thng>ống>ngng> ...

4 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh

Điền Quân Media & Entertainment

Điền Quân Meng>ding>a & Entertainment ĐIỀN QUÂN Meng>ding>a & Entertainment được đánh ng>ging>á là một trong>ngng> những>ngng> công>ngng> ng>tyng> truyền ng>thng>ông>ngng> và ng>ging>ải trí ng>phng>át triển nhanh nhất Việt Nam. Chúng>ngng> tôi tự hào là một trong>ngng> những>ngng> nhà sản xuất và cung>ngng>... Detail Receive job ...

1 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên Kế hoạch

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Viễn Thông May

ng>ngng> ng>tyng> CP Xuất Nhập Khẩu ng>thng>iết Bị Viễn ng>thng>ông>ngng> May Mắn là nhà ng>phng>ân ng>phng>ối chính ng>thng>ức và có uy tín cho ng>thng>ương>ngng> hiệu điện ng>thng>oại ng>ding> động>ngng> Nong>king>a nổi tiếng>ngng> tại ng>thng>ị trường>ngng> Việt Nam. Tiên ng>phng>ong>ngng> ng>phng>ân ng>phng>ối các... Detail Chuyên viên Kế hoạch ...

1 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

GIÁM ĐỐC KINH DOANH ( HÓA CHẤT )

Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Bao bì Việt Hưng>ngng> vieng>thng>ung>ngng>.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Bao Bì Việt Hưng>ngng> được ng>thng>ành lập từ năm 2002 với tổng>ngng> ng>ding>ện tích 120.000 m2, ng>ding>ện tích nhà xưởng>ngng> hơn 50000 m2, máy móc trang>ngng> ng>thng>iết bị tối tân hiện đại, đội ng>ngng>ũ cán bộ công>ngng> nhân ...

1 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Họa viên kiến trúc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịn

www.hung>ngng>ng>thng>inhcorp.com.vn HUng>ngng> ng>thng>INH CORP được ng>thng>ành lập từ những>ngng> năm cuối của ng>thng>ế kỷ 20. Sau hơn 10 năm hình ng>thng>ành và ng>phng>át triển, với chiến lược ng>phng>ù hợp và tư duy quản trị đúng>ngng> đắn cùng>ngng> tinh ng>thng>ần đoàn kết, nỗ lực của... Detail Employment ...

1 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest