Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 188 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản SeaHoldings

http://seareal.vn SeaHolng>ding>ng>ngng>s là tập đoàn bất động>ngng> sản hàng>ngng> đầu Việt Nam về đầu tư, tư vấn và ng>phng>át triển dự án, được ng>thng>ành lập vào năm 2008 với mạng>ngng> lưới ng>phng>ân bố rộng>ngng> rãi ở ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh và trải dài đến Đà... Detail ...

11 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Giám Đốc Điều Hành

Công ty CP Maslow Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> CP Maslow Việt Nam Công>ngng> ng>tyng> CP Maslow Việt Nam được ng>thng>ành lập vào năm 2018 là một doanh ng>ngng>hiệp hoạt động>ngng> đa lĩnh vực như: y tế, chăm sóc sức khỏe, tài chính cá nhân, đi lại, ng>ging>áo dục, mua sắm lớn... Bên cạnh... Detail Receive job ...

3 July 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh B2B

Công ty TNHH DV TM SX Trí Đức

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ực ng>phng>ẩm TD triducfood.com.vn Được ng>thng>ành lập từ năm 2000, Trí Đức Food - công>ngng> ng>tyng> ng>thng>ực ng>phng>ẩm tự nhiên ng>phng>át triển nhanh chuyên sản xuất các sản ng>phng>ẩm rau quả và trái cây được trồng>ngng> từ các vùng>ngng> địa ng>phng>ương>ngng> Việt Nam. ng>thng>ị ...

28 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thuận Lê

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>uận Lê www.flowerbox.com.vn Chức năng>ngng> quan trọng>ngng> nhất của hoa là sức mạnh truyền tải những>ngng> cảm xúc sâu ng>thng>ẳm ng>thng>eo cách mà không>ngng> điều gì khác có ng>thng>ể. Bất cứ khi nào cảm xúc của bạn quá mạnh mẽ và sâu sắc để có ng>thng>ể ...

28 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng Bộ phận Đào tạo - biết tiếng Trung

Công ty TNHH MTV Miniso Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> MTV Miniso Việt Nam Miniso là ng>thng>ương>ngng> hiệu tiêu dùng>ngng> bán lẻ, có trụ sở đặt tại Tokyo Nhật Bản. Được ng>thng>ành lập bởi nhà ng>thng>iết kế tài năng>ngng> Miyake Jyunya và ng>thng>ương>ngng> nhân ng>ngng>ười Trung>ngng> Quốc – ông>ngng> Ye Guofu. Hoạt động>ngng> từ năm... Detail ...

27 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Program Coordinator - Chuyên viên điều phối khóa học

Công Ty TNHH AKLC Việt Nam - Adam Khoo Learning Ce

http://adamkhooeducation.com.vn/ Adam Khoo Education là đại ng>ding>ện chính ng>thng>ức của Tập đoàn Công>ngng> ng>ngng>hệ ng>ging>áo dục (AKLTG) tại Việt Nam. Được ng>thng>ành lập tại Sing>ngng>apore từ năm 2012, AKLTG hiện là tổ chức đào tạo ng>phng>át triển cá nhân và doanh... Detail ...

27 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂM CHÍ MINH

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN ng>ging>ÁO DỤC QUỐC TẾ TÂM CHÍ MINH www.tamchiminh.vn Trải qua quá trình hoạt động>ngng> và ng>phng>át triển không>ngng> ng>ngng>ừng>ngng> về chất lượng>ngng>, hiện tại chúng>ngng> tôi đã có mạng>ngng> lưới gần 100 đối tác khách hàng>ngng> khắp Hà Nội. Với mục đích ...

27 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên bán hàng cao cấp

Công Ty TNHH ITA Luxury Fashion Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ITA Luxury Fashion Việt Nam ng>ging>ới ng>thng>iệu ITA boutique. Hệ ng>thng>ống>ngng> cửa hàng>ngng> ng>thng>ời trang>ngng> đa ng>thng>ương>ngng> hiệu quốc tế ITA Boutique được ng>thng>ành lập vào năm 2010 với cửa hàng>ngng> đầu tiên tại 37B Bát Đàn – Hà Nội. Đến nay, hệ ng>thng>ống>ngng> Ita... Detail ...

23 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/ CÔng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN ng>thng>ÀNH ng>thng>ÀNH CÔng>ngng> – BIÊN HÒA TRỤ SỞ CHÍNH : Xã Tân Hưng>ngng>, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh VĂN ng>phng>Òng>ngng> ĐẠI ng>ding>ỆN : Tòa nhà ng>thng>ành ng>thng>ành Nam, số 253, Hoàng>ngng> Văn ng>thng>ụ, ng>phng>ường>ngng> 2, Quận Tân... Detail CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO ...

21 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Work location Ho Chi Minh

Công Ty TNHH ITALISA Việt Nam

Work location Ho Chi Minh Job level Team Leader / Supervisor Industry Executive management, Civil / Construction, Sales / Business Development Degree College Job ng>tyng>pe Permanent Age Unlimited Salary 15,000,[removed] ,000,000 VND Deadline to apply 21/07/2018 Là công>ngng> ng>tyng> được đầu tư bởi ...

21 June 2018 ON careerbuilder.vn
15.000.000

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest