Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 4.866 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Brand Supervisor

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI NGUYÊN LỢI

264 Mai Chí ng>thng>ọ, P.An ng>phng>ú, Quận 2 http://ng>ngng>uyenloimoving>ngng>.vn/ CÔng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TMDV VẬN TẢI ng>ngng>UYÊN LỢI   là doanh ng>ngng>hiệp được ng>thng>ành lập hợp ng>phng>áp và hoạt động>ngng> ng>thng>eo quy định của ng>phng>áp luật Việt Nam vào ng>ngng>ày 29/09/2017, có chức năng>ngng> ng>king>nh doanh ...

21 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Cty thời trang Nón Sơn cần tuyển nhân viên nam lao động phổ thông

TP.HCM

Loại hình công>ngng> việc: Tuổi: - - - ng>ging>ới tính: - Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: - - - Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ời trang>ngng> Nón Sơn Cần Tuyển nhân viên nam lao động>ngng> ng>phng>ổ ng>thng>ông>ngng> – tài xế yêu cầu: - nhanh nhẹn, hoạt bát, ...

19 December 2017 ON muaban.net
View

Nhân Viên Kinh Doanh GHTN

Cty TNHH Yakult Việt Nam

Cng>tyng> ng>tnhhng> Yakult Việt Nam www.yakult.vn Yakult Việt Nam là ng>thng>ành viên ng>thng>ứ 30 trong>ngng> hệ ng>thng>ống>ngng> Yakult ng>thng>ế ng>ging>ới. Hiện nay Yakult đã được bán trên 32 quốc ng>ging>a. Sản ng>phng>ẩm Yakult là ng>thng>ức uống>ngng> lên men hỗ trợ hệ tiêu hóa, mang>ngng> lại sức khỏe tốt... Detail ...

18 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng Trực Tiếp

Cty TNHH Yakult Việt Nam

Cng>tyng> ng>tnhhng> Yakult Việt Nam www.yakult.vn Yakult Việt Nam là ng>thng>ành viên ng>thng>ứ 30 trong>ngng> hệ ng>thng>ống>ngng> Yakult ng>thng>ế ng>ging>ới. Hiện nay Yakult đã được bán trên 32 quốc ng>ging>a. Sản ng>phng>ẩm Yakult là ng>thng>ức uống>ngng> lên men hỗ trợ hệ tiêu hóa, mang>ngng> lại sức khỏe tốt... Detail ...

18 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm CAD/CAM, Microsoft, Adobe

Công Ty TNHH VietCAD

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> VietCAD www.vietcad.com Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> VietCAD tự hào là nhà cung>ngng> cấp hàng>ngng> đầu các ng>ging>ải ng>phng>áp ng>phng>ần mềm công>ngng> ng>ngng>hệ CAD/CAM/CAE và các dịch vụ kỹ ng>thng>uật cho các lĩnh vực cơ khí chế tạo, ng>king>ến trúc – xây dựng>ngng> và trắc - địa bản đồ... ...

17 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

BRAND SUPERVISOR

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI NGUYÊN LỢI

264 Mai Chí ng>thng>ọ, P.An ng>phng>ú, Quận 2 http://ng>ngng>uyenloimoving>ngng>.vn/ CÔng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TMDV VẬN TẢI ng>ngng>UYÊN LỢI   là doanh ng>ngng>hiệp được ng>thng>ành lập hợp ng>phng>áp và hoạt động>ngng> ng>thng>eo quy định của ng>phng>áp luật Việt Nam vào ng>ngng>ày 29/09/2017, có chức năng>ngng> ng>king>nh doanh ...

14 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Tuong Viet Trading & Production Co., Ltd.

Tuong>ngng> Viet Trang>ding>ng>ngng> & Production Co., Ltd. Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TM & SX TƯỜng>ngng> VIỆT  được ng>thng>ành lập năm 2002, chuyên cung>ngng> cấp, lắp đặt và bảo trì hệ ng>thng>ống>ngng> máy ng>phng>át điện, ng>thng>ang>ngng> máy, hệ ng>thng>ống>ngng> điều hòa không>ngng> khí, ng>thng>iết bị vệ sinh, cơ điện và... ...

14 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Chemipac Marketing Services

Chemipac Marketing>ngng> Services Công>ngng> ng>tyng> Chemipac Marketing>ngng> Services (viết tắt là CMS ) được ng>thng>ành lập từ năm 2001, chuyên ng>king>nh doanh mua bán các lọai ng>ngng>uyên liệu hóa chất ng>phng>ục vụ trong>ngng> nhiều ng>ngng>ành công>ngng> ng>ngng>hiệp ( sơn, cao su,... Detail Receive job alert by ng>thng>is ...

14 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

TRADE MARKETING MANAGER

Thành viên Tập đoàn Khải Toàn

100 Trần Đại ng>ngng>hĩa, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tng>phng>CM http://ktg.com.vn Với 23 năm hình ng>thng>ành và ng>phng>át triển, KTG đã trở ng>thng>ành tập đoàn hàng>ngng> đầu Việt Nam về ng>thng>iết bị điện dân dụng>ngng>, ng>ging>a dụng>ngng>, điện tử; sở hữu, ng>king>nh doanh và ng>phng>ân ng>phng>ối các ...

13 December 2017 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Work location Ha Noi

Newstarland

Work location Ha Noi Job level Experienced (Non - Manager) Industry Sales / Business Development, Customer Service, Real Estate Degree College Job ng>tyng>pe Permanent Age Unlimited Salary 10,000,[removed] ,000,000 VND Deadline to apply 31/12/2017 http://newstarland.com/ Khởi ng>ngng>hiệp từ ng>thng>áng>ngng> ...

11 December 2017 ON careerbuilder.vn
10.000.000

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest