Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 249 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Pr Marketing

Spring Group

Spring>ngng> Group http://spring>ngng>group.vn/ng>ging>oi-ng>thng>ieu Spring>ngng> Group là công>ngng> ng>tyng> sở hữu nhiều ng>thng>ương>ngng> hiệu ở các ng>ngng>ành ng>king>nh doanh khác nhau: ng>king>nh doanh hàng>ngng> ng>ging>a dụng>ngng> (MegaHOME); Hệ ng>thng>ống>ngng> cửa hàng>ngng> đồ cho ng>thng>ú cưng>ngng> (PetCing>tyng>), Hệ ng>thng>ống>ngng> cửa hàng>ngng> đặc sản... Detail ...

24 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng bộ phận Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Na

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

21 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng bộ phận Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Na

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam ng>thng>ành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế ng>thng>ừa và ng>phng>át triển những>ngng> ng>thng>ành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh ...

18 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Asia Dragon là một công>ngng> ng>tyng> ng>thng>uộc ng>ngng>ành ng>ging>ao nhận -  Vận Tải được ng>thng>ành lập vào năm 2009. Chuyên dịch vụ khai báo ng>thng>ủ tục hải quan, vận chuyển quốc tế và nội địa đa ng>phng>ương>ngng> ng>thng>ức. Với đội... Detail Nhân Viên Kế Toán Employment ...

17 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

GIÁM SÁT KINH DOANH (MOTRAK)

Bà/Cô

Bà/Cô www.vietmap.vn Vietmap chúng>ngng> tôi luôn tin rằng>ngng> các ứng>ngng> dụng>ngng> liên quan đến xác định vị trí, ng>phng>ương>ngng> hướng>ngng> ng>ding> chuyển có vai trò rất ng>thng>iết ng>thng>ực và ng>ngng>ày càng>ngng> quan trọng>ngng> đối với ng>ngng>ười dùng>ngng> cá nhân cũng>ngng> như... Detail Receive job alert ...

17 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Work location Ho Chi Minh

Công ty TNHH Hoàng Vy Hiếu

Work location Ho Chi Minh Job level Manager Industry Sales / Business Development, Executive management, Finance / Investment Job ng>tyng>pe Permanent Age Unlimited Gender Male Salary Over 1.000 USD Deadline to apply 30/09/2018 tacaso.vn Với đội ng>ngng>ũ nhân viên được học tập và làm việc ...

15 September 2018 ON careerbuilder.vn
1.000

Nhân Viên Kinh Doanh – Lương 9-18tr + huê hồng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cát Tường

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Xuất Nhập Khẩu Cát Tường>ngng> http://fortune.com.vn/ Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Xuất Nhập Khẩu Cát Tường>ngng> chúng>ngng> tôi là nhà nhập khẩu và ng>phng>ân ng>phng>ối hàng>ngng> đầu VN các ng>ngng>ành hàng>ngng> chính như Nhôm tấm – Cuộn, Tấm xi măng>ngng> sợi gỗ ng>thng>ương>ngng> hiệu SHERA ng>thng>ái ...

14 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Digital

Work location Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN MINH

Work location Ho Chi Minh Job level Experienced (Non - Manager) Industry Online Marketing>ngng>, Real Estate Degree College Job ng>tyng>pe Permanent Age[removed] Salary 10,000,[removed] ,000,000 VND Deadline to apply 15/09/2018 ng>thng>ienminhcorp.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>thng>iên Minh được ng>thng>ành lập vào ng>thng>áng>ngng> ...

12 September 2018 ON careerbuilder.vn
10.000.000

Nhân Viên Kinh Doanh và phát triển thị trường

Công Ty TNHH Quốc Tế Dầu Khí Việt Nam Singapore

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Quốc Tế Dầu Khí Việt Nam Sing>ngng>apore www.vigroup.com Founded in 2006, VIG is a private equing>tyng> management firm headquartered in Ho Chi Minh Cing>tyng>, Vietnam, wing>thng> total assets of $250M under management. VIG comprises a Vietnamese team wing>thng> international... Detail Receive job alert ...

10 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

Trưởng Phòng Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN MINH

136H ng>ngng>uyễn Tri ng>phng>ương>ngng>, ng>phng>ường>ngng> 9, Quận 5, ng>thng>ienminhcorp.com.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>thng>iên Minh được ng>thng>ành lập vào ng>thng>áng>ngng> 06/2009, hoạt động>ngng> chính bao gồm hai lĩnh vực: Xây dựng>ngng>, trang>ngng> trí nội ng>thng>ất và ng>king>nh doanh, môi ng>ging>ới, định ng>ging>á, khảo sát và đấu ng>ging>á bất ...

10 September 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest