Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Chúng tôi có 5.004 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh th gi i ph ki n di ng

Nhân viên Kiểm toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

www.biochem.vn Công>ngng> ng>tyng> CP Sinh Hóa Quốc tế (BIOCHEM)  được ng>thng>ành lập ng>thng>áng>ngng> 5 năm 2006 là liên doanh ng>ging>ữa các đối tác Việt Nam (đại ng>ding>ện là công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Cẩm... Detail Nhân viên ng>king>ểm toán Nội Bộ Employment Information Work location Ho Chi Minh Job ...

17 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh khách sạn, căn hộ

Công Ty TNHH MTV Bài Thơ Hạ Long

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> MTV Bài ng>thng>ơ Hạ Long>ngng> Cao ốc văn ng>phng>òng>ngng> cho ng>thng>uê NTA Tower tọa lạc tại đường>ngng> Điện Biên ng>phng>ủ quận 1. Được ng>thng>iết kế tiêu chuẩn văn ng>phng>òng>ngng> sang>ngng> trọng>ngng>, vị trí ng>thng>uộc ng>phng>ường>ngng> Đa Kao ng>ngng>ay khu vực trung>ngng> tâm ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh... Detail ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc T

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> Mại Và Dịch Vụ Kỹ ng>thng>uật ng>phng>úc Tín Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> Mại Và Dịch Vụ Kỹ ng>thng>uật ng>phng>úc Tín với trụ sở chính tại ng>thng>ành ng>phng>ố Hồ Chí Minh, là đại ng>ding>ện độc quyền của các hãng>ngng> ng>thng>iết bị y tế nổi tiếng>ngng> trên ng>thng>ế ng>ging>ới ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALO

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN TRUYỀN ng>thng>Ông>ngng> ALO ALO Meng>ding>a là công>ngng> ng>tyng> cổ ng>phng>ần được ng>thng>ành lập năm 2009 bởi các cổ đông>ngng> là những>ngng> ng>ngng>ười uy tín, ng>king>nh ng>ngng>hiệm lâu năm trong>ngng> lĩnh vực truyền hình, truyền ng>thng>ông>ngng>. ALO Meng>ding>a định vị là một công>ngng> ng>tyng> chuyên... Detail ...

14 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

KẾ TOÁN VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Asia Dragon là một công>ngng> ng>tyng> ng>thng>uộc ng>ngng>ành ng>ging>ao nhận -  Vận Tải được ng>thng>ành lập vào năm 2009. Chuyên dịch vụ khai báo ng>thng>ủ tục hải quan, vận chuyển quốc tế và nội địa đa ng>phng>ương>ngng> ng>thng>ức. Với đội... Detail KẾ TOÁN VẬN TẢI Employment ...

11 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Lập trình viên Android

Công Ty TNHH S.I.C Việt Nam

www.sicvietnam.com - Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> S.I.C Viet Nam (www.sicvietnam.com) chúng>ngng> tôi được ng>thng>ành lập là đơn vị 100% vốn Nhật Bản, trụ sở chính đặt tại Tokyo (www.sic-net.com). - ng>ngng>hiệp vụ chính của công>ngng> ng>tyng> chúng>ngng>... Detail Lập trình viên Android Employment ...

8 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Công ty TNHH White Medience đang cần tuyển CTV, nhân viên sale

TP.HCM

Loại hình công>ngng> việc: Tuổi: - - - ng>ging>ới tính: - Bằng>ngng> cấp: - ng>ngng>oại ng>ngng>ữ: - Vị trí: - ng>king>nh ng>ngng>hiệm: - Mức lương>ngng>: - - - Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> White Meng>ding>ence đang>ngng> cần tuyển CTV, nhân viên sale sản ng>phng>ẩm chỉ nâng>ngng> cơ ng>thng>ẩm mỹ Hàn Quốc << *Quyền lợi: -ng>thng>u ...

5 June 2018 ON muaban.net
View

Giám Sát Nội Thất

Công ty MAIC Group

maic.com.vn MAIC là một GROUP tập đoàn hàng>ngng> đầu Việt Nam liên doanh với Sing>ngng>apore chuyên ng>king>nh doanh trong>ngng> nhiều lĩnh vực khác nhau: -      Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Xây... Detail ng>ging>ám Sát Nội ng>thng>ất Job Description - ng>ging>ám sát ng>thng>i công>ngng>, quản lý ng>thng>ầu ...

4 June 2018 ON careerbuilder.vn
View

Giám đốc Marketing

Work location Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Na

Work location Ho Chi Minh Job level ng>ding>rector Industry Marketing>ngng>, Sales / Business Development, Real Estate Degree Bachelor Job ng>tyng>pe Permanent Age[removed] Salary 40,000,[removed] ,000,000 VND Deadline to apply 30/06/2018 www.datxanhmiennam.com.vn Công>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Đầu tư và Dịch vụ ...

2 June 2018 ON careerbuilder.vn
40.000.000

Nhân Viên Kinh Doanh (Hà Nội)

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>iết Bị Y Tế Medent www.medent.vn Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>iết Bị Y Tế Medent tiền ng>thng>ân là Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>king>nh Doanh Trang>ngng> ng>thng>iết Bị Y Nha Khoa Việt Tiên, được ng>thng>ành lập từ năm 1994 và chính ng>thng>ức mang>ngng> tên Cng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>iết Bị Y Tế Medent... Detail ...

30 May 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest