Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh s n xu t th ng m i d ch v qu ng c o

Chúng tôi có 1.353 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh s n xu t th ng m i d ch v qu ng c o

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

New

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

www.tniking>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>coffee.com TNI Corporation is established in 2015 in Vietnam wing>ngng>>thng>ngng>> representative offices in Sing>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>apore, ng>chng>ina, US and we aim to expend business to ng>ngng>>thng>ngng>>e... Detail Kế toán trưởng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>/ ng>chng>ief Accountant Employment Information Work location Ho ng>chng>i Minh Job level Manager Industry ...

3 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên thiết kế

New

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long

Sàn bất động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> sản Tân long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> được ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập từ công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> bất động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> sản Tân long>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>. ng>chng>úng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> tôi bắt đầu hoạt động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> trên ng>ngng>>thng>ngng>>ị trường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> từ năm 2001.  Các ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ành ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hề kinh doanh ng>chng>ính của sàn bao gồm:  -... Detail Employment Information Work location ...

4 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Chuyên viên tuyển dụng - đào tạo

New

Công Ty CP Lâm Việt

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> CP Lâm Việt Với kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm nhiều năm về ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ành sản ng>ngng>>xung>ngng>>ất hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> nội ng>ngng>>thng>ngng>>ất - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>thng>ngng>>ất từ năm 2002, Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ phần Lâm Việt tự hào là một trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> những>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> sản ng>ngng>>xung>ngng>>ất đồ gỗ bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> gỗ teak hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> đầu ở Việt Nam... Detail Receive ...

6 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Tuyển thợ may sản phẩm: Kansai, Vắt sổ, Một kim

TP.HCM
New

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Toàn ng>ngng>>thng>ngng>>ời gian cố định Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: 5.000.000 đ - 10.000.000 đ Cng>ngng>>tyng>ngng>> ng>ngng>>tnhhng>ngng>> ĐẦU TƯ - SẢN ng>ngng>>xung>ngng>>ẤT - ng>ngng>>thng>ngng>>ƯƠng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> MẠI MAY HOA LOng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> * Cần tuyển ng>ngng>>thng>ngng>>ợ may Kansai, Vắt ...

16 hours ago ON muaban.net
View

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

New

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GỖ SÀI GÒN

http://www.saigonwood.vn/ Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>uyên liệu Sài Gòn là công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> con của Đắc Hưng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Gia Lai Group có 02 ng>chng>i nhánh tại Bình Dương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> và ng>ngng>>thng>ngng>>ành phố Hồ ng>chng>í Minh. Có tên gọi ng>chng>ung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> là SAIGONWOOD, là đơn vị ng>chng>uyên sản ng>ngng>>xung>ngng>>ất và cung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp... Detail Employment ...

16 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng BIDV

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> ng>ngng>>tnhhng>ngng>> Bảo hiểm Nhân ng>ngng>>thng>ngng>>ọ BIDV MetLife www.bidvmetlife.com.vn BIDV MetLife là liên doanh giữa Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> ng>ngng>>tnhhng>ngng>> MetLife (ng>ngng>>thng>ngng>>uộc Tập đoàn MetLife của Hoa Kỳ) và ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ân hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV MetLife mang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> đến ng>chng>o kháng>chng> hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> những>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ...

yesterday 15:18 ON careerbuilder.vn
View

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư VNK

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư VNK đang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> có nhu cầu tuyển dụng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> một số vị trí sau: Detail Kế toán tổng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> hợp Employment Information Work location Ho ng>chng>i Minh Job level Experienced (Non - Manager) Industry Accounting>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> / Auditing>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> / Tax, Real Estate Degree Bang>chng>elor Job ng>ngng>>tyng>ngng>>pe ...

yesterday 12:15 ON careerbuilder.vn
View

Cty XNK Đông Dương NV thủ kho, phiên dịch T.Trung

TP.HCM

Loại hình công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: Tuổi: - - - Giới tính: - Bằng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> cấp: - ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>oại ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ữ: - Vị trí: - Kinh ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệm: - Mức lương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: - - - CÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> ng>ngng>>tnhhng>ngng>> ĐẦU TƯ KD VÀ XNK ĐÔng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> DƯƠng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>Ông>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> BÁO TUYỂN DỤng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> 1. Nữ nhân viên ng>ngng>>thng>ngng>>ủ kho máy khâu. Số lượng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: 01 - Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> việc: ng>ngng>>thng>ngng>>eo ...

yesterday 05:00 ON muaban.net
View

Chuyên Viên Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

363/63 Bình Lợi, Bình ng>ngng>>thng>ngng>>ạnh, TPHCM http://tamhopjsc.com/ Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ Phần ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Mại Dịng>chng> Vụ ng>ngng>>xung>ngng>>ất Nhập Khẩu Tam Hợp  được ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ày 02/10/2015 hoạt động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> lĩnh vực nhà hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> với các nhãn hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> là ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> hiệu Lẩu Gà Ớt ...

yesterday 22:00 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt S

Việc Làm NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Quốc tế Việt S on

yesterday 16:50 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest