Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh ph t tri n th ng m i b s newstarland

Chúng tôi có 5 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh ph t tri n th ng m i b s newstarland

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Steel Searcher Hà Nội

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Steel Searcher Hà Nội Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Steel Searcher Hà Nội được ng>thng>ành lập vào ng>thng>áng>ngng> 06 năm 2017, chính ng>thng>ức hoạt động>ngng> vào ng>ngng>ày 01 ng>thng>áng>ngng> 08 năm 2017, là chi nhánh ng>thng>ứ hai tại Việt Nam và ng>thng>ứ sáu của Tập đoàn Steel... Detail Receive job alert ...

22 February 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên Kinh doanh

Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Yokohama ng>tyng>re Việt Nam www.yokohama.com.vn C ông>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Yokohama ng>tyng>re Việt Nam (YTVI) là công>ngng> ng>tyng> 100% vốn đầu tư nước ng>ngng>oài, được ng>thng>ành lập và trở ng>thng>ành ng>thng>ành viên chính ng>thng>ức của Tập đoàn Cao su Yokohama Nhật Bản từ  năm 2006. ...

30 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN GLOBAL ONLINE BRANDIng>ngng> GOBRANDIng>ngng> được ng>thng>ành lập từ vốn đầu tư nước ng>ngng>oài, với các chuyên gia và ứng>ngng> dụng>ngng> công>ngng> ng>ngng>hệ hàng>ngng> đầu đến từ Nhật Bản. Với lĩnh vực hoạt động>ngng> chính là SEO (Search Eng>ngng>ine Optimization – Tối ưu ...

26 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hóa Sinh Âu Việt

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Công>ngng> ng>ngng>hệ Hóa Sinh Âu Việt AV Biotech JSC được ng>thng>ành lập năm 2005, hoạt động>ngng> trong>ngng> lĩnh vực trang>ngng> ng>thng>iết bị ng>phng>òng>ngng> ng>thng>í ng>ngng>hiệm và y tế, có kinh ng>ngng>hiệm trong>ngng> việc ng>thng>iết lập một ng>phng>òng>ngng> ng>thng>í ng>ngng>hiệm mới, có đội ng>ngng>ũ nhân viên ...

25 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> mại và dịch vụ TMC Việt Nam Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TM và DV TMC là công>ngng> ng>tyng> chuyên về lĩnh vực giặt là tiệ trùng>ngng> vơi đội ng>ngng>ũ quản lý công>ngng> ng>tyng> là những>ngng> ng>ngng>ười có kinh ng>ngng>hiệm lâu năm trong>ngng> lĩnh vực giặt là công>ngng> ng>ngng>hiệp. Hiểu biết về ...

20 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest