Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty tnhh ph t tri n th ng m i b s newstarland

Chúng tôi có 12 quảng cáo cho từ khóa c ng ty tnhh ph t tri n th ng m i b s newstarland

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Steel Searcher Hà Nội

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Steel Searcher Hà Nội Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Steel Searcher Hà Nội được ng>thng>ành lập vào ng>thng>áng>ngng> 06 năm 2017, chính ng>thng>ức hoạt động>ngng> vào ng>ngng>ày 01 ng>thng>áng>ngng> 08 năm 2017, là chi nhánh ng>thng>ứ hai tại Việt Nam và ng>thng>ứ sáu của Tập đoàn Steel... Detail Receive job alert ...

22 February 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên Kinh doanh

Công Ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Yokohama ng>tyng>re Việt Nam www.yokohama.com.vn C ông>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> Yokohama ng>tyng>re Việt Nam (YTVI) là công>ngng> ng>tyng> 100% vốn đầu tư nước ng>ngng>oài, được ng>thng>ành lập và trở ng>thng>ành ng>thng>ành viên chính ng>thng>ức của Tập đoàn Cao su Yokohama Nhật Bản từ  năm 2006. ...

30 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

ng>ngng> ng>tyng> CỔ ng>phng>ẦN GLOBAL ONLINE BRANDIng>ngng> GOBRANDIng>ngng> được ng>thng>ành lập từ vốn đầu tư nước ng>ngng>oài, với các chuyên gia và ứng>ngng> dụng>ngng> công>ngng> ng>ngng>hệ hàng>ngng> đầu đến từ Nhật Bản. Với lĩnh vực hoạt động>ngng> chính là SEO (Search Eng>ngng>ine Optimization – Tối ưu ...

26 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hóa Sinh Âu Việt

ng>ngng> ng>tyng> Cổ ng>phng>ần Công>ngng> ng>ngng>hệ Hóa Sinh Âu Việt AV Biotech JSC được ng>thng>ành lập năm 2005, hoạt động>ngng> trong>ngng> lĩnh vực trang>ngng> ng>thng>iết bị ng>phng>òng>ngng> ng>thng>í ng>ngng>hiệm và y tế, có kinh ng>ngng>hiệm trong>ngng> việc ng>thng>iết lập một ng>phng>òng>ngng> ng>thng>í ng>ngng>hiệm mới, có đội ng>ngng>ũ nhân viên ...

25 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam

ng>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>thng>ương>ngng> mại và dịch vụ TMC Việt Nam Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> TM và DV TMC là công>ngng> ng>tyng> chuyên về lĩnh vực giặt là tiệ trùng>ngng> vơi đội ng>ngng>ũ quản lý công>ngng> ng>tyng> là những>ngng> ng>ngng>ười có kinh ng>ngng>hiệm lâu năm trong>ngng> lĩnh vực giặt là công>ngng> ng>ngng>hiệp. Hiểu biết về ...

20 January 2018 ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh

Work location Ha Noi

Newstarland

Work location Ha Noi Job level Experienced (Non - Manager) Industry Sales / Business Development, Customer Service, Real Estate Degree College Job ng>tyng>pe Permanent Age Unlimited Salary 10,000,[removed] ,000,000 VND Deadline to apply 31/12/2017 http://newstarland.com/ Khởi ng>ngng>hiệp từ ng>thng>áng>ngng> ...

11 December 2017 ON careerbuilder.vn
10.000.000

Nhân viên telesales

Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS NEWSTARLAND

Nhân viên telesales Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>phng>át ng>tring>ển ng>thng>ương>ngng> mại BĐS newstarland Entry Level Vietnam - Ha Noi Mô tả công>ngng> việc:Gọi điện cho khách hàng>ngng> để lấy ng>thng>ông>ngng> tin về nhu ng>thng>uê, đầu tư Biệt ng>thng>ự VHR hoặc và Biệt ng>thng>ự biển ...

22 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh BĐS

Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS NEWSTARLAND

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh BĐS Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>phng>át ng>tring>ển ng>thng>ương>ngng> mại BĐS newstarland Entry Level Vietnam - Ha Noi Mô tả công>ngng> việc:Tìm kiếm khách hàng>ngng>, tư vấn và giới ng>thng>iệu các sản ng>phng>ẩm bất động>ngng> sản của Công>ngng> ...

22 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Trợ Lý Kinh Doanh Cho Giám Đốc

Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS NEWSTARLAND

Trợ Lý Kinh Doanh Cho Giám Đốc Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>phng>át ng>tring>ển ng>thng>ương>ngng> mại BĐS newstarland Min 1 year (Junior Staff) Vietnam - Ha Noi Mô tả công>ngng> việc:Quản lý và giám sát doanh số nhân viên.Giúp việc cho Giám đốc ...

22 January 2016 ON jobstreet.vn
View

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS NEWSTARLAND

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện Công>ngng> ng>tyng> ng>tnhhng> ng>phng>át ng>tring>ển ng>thng>ương>ngng> mại BĐS newstarland Min 2 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor) Vietnam - Ha Noi Mô tả công>ngng> việc:Xây dựng>ngng> kịch bản chương>ngng> trình:Đề xuất ý tưởng>ngng> chương>ngng> ...

21 January 2016 ON jobstreet.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest