Kết quả tìm kiếm việc làm c ng ty c ph n th ng m i ho ng b ch

Chúng tôi có 3.699 quảng cáo cho từ khóa c ng ty c ph n th ng m i ho ng b ch

Kế Toán Tổng Hợp

New

Cty Cổ Phần Tân Thành Đô

www.newcing>ngng>>tyng>ngng>>group.vn ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập từ năm 1989, đến nay Tập đoàn Tân ng>ngng>>thng>ngng>>ành Đô (New Cing>ngng>>tyng>ngng>> Group) đã trở ng>ngng>>thng>ngng>>ành một tập đoàn kinh doanh đa ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ành ng>ngng>>phng>ngng>>át triển mạnh mẽ trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> lĩnh... Detail Kế Toán Tổng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Hợp Employment Information Work location ng>hong> chi Minh Job level ...

3 hours ago ON careerbuilder.vn
View

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

New

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGÔI SAO ĐỎ

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> CỔ ng>ngng>>phng>ngng>>ẦN ng>ngng>>thng>ngng>>ƯƠng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> MẠI VÀ DU LỊch ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ÔI SAO ĐỎ Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ ng>ngng>>phng>ngng>>ần ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> mại và Du lịch ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ôi sao đỏ được ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập năm 2007. Sau hơn 7 năm ng>ngng>>phng>ngng>>át triển,Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> đã trở ng>ngng>>thng>ngng>>ành đại lý vé máy bay tin cậy cng>hong> nhiều đối tác. Detail Receive job ...

3 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân hàng ACB - Tỉnh Kiên Giang (Huyện Phú Quốc)

New

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Việc Làm Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Ngân hàng ACB - Tỉnh Kiên Giang (Huyện Phú Quốc) Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam on

4 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Nhân viên điều phối dự án, phát triển dịch vụ

New

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNP

www.vnpay.vn Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ ng>ngng>>phng>ngng>>ần Giải ng>ngng>>phng>ngng>>áp ng>ngng>>thng>ngng>>anh toán Việt Nam (VNPAY) ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập ng>ngng>>thng>ngng>>áng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> 03/ 2007 là công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> đầu trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> lĩnh vực ng>ngng>>thng>ngng>>anh toán điện tử tại Việt Nam. Với các ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>ành ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hề kinh doanh cốt lõi ng>ngng>>thng>ngng>>uộc... Detail Employment Information Work location Ha ...

7 hours ago ON careerbuilder.vn
View

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHI PHÍ (COST CONTROLLER)

New

Chi nhánh TP HCM - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương M

www.redsun-iti.com ·         Được ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập từ ng>ngng>>thng>ngng>>áng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> 02 năm 2008, đến nay công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ ng>ngng>>phng>ngng>>ần Đầu tư ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ (Redsun-ITI Corporation) đã trở ng>ngng>>thng>ngng>>ành một trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>... Detail chUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT ...

9 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Customers Services - Thành thạo Tiếng Trung

New

Times Cargo Logistic

http://www.tcllogistic.com Times Cargo Logistic Co., Ltd Địa điểm: Lầu 3, Toà nhà ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>uyễn Lâm, 133 Dương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Bá Trạc, ng>ngng>>phng>ngng>>ường>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> 1, Quận 8, Tp. HCM Qui mô công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>>: 100 Loại hình ng>hong>ạt động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>: Trách nhiệm hữu hạn... Detail Customers Services - ng>ngng>>thng>ngng>>ành ng>ngng>>thng>ngng>>ạo Tiếng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Trung>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ...

10 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Tiền Lương Và Chế Độ Phúc Lợi (C&B Staff)

New

Phuc Thang Fine Furniture

www.ptcvn.com We are a 100% foreign owned fine furniture company based 30 minutes outside ng>hong> chi Minh Cing>ngng>>tyng>ngng>>, Vietnam, wing>ngng>>thng>ngng>>in ng>ngng>>thng>ngng>>e fast expanding>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> industrial belt encircling>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>thng>ngng>>e cing>ngng>>tyng>ngng>>. ng>ngng>>phng>ngng>>uc ng>ngng>>thng>ngng>>ang>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>hong>lds ng>ngng>>thng>ngng>>e position... Detail Employment Information Work location Binh Duong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Job level Experienced (Non - ...

10 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Trưởng Chuyền Vận Hành Dây Chuyền Mạ Kẽm

New

Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> TNHH ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> mại và Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệp Mỹ Việt ng>ngng>>thng>ngng>>ành lập năm 1994 có văn ng>ngng>>phng>ngng>>òng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> giao dịch tại số 36 Cát Linh - Đống>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Đa - Hà Nội, nhà máy sản xuất tại Khu Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệp ng>ngng>>phng>ngng>>ố Nối A – Hưng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Yên chuyên... Detail Trưởng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> chuyền Vận Hành Dây ...

10 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường

New

Hoàn Mỹ Travel - Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàn

Việc Làm Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường Hoàn Mỹ Travel - Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàn on

11 hours ago ON careerbuilder.vn
View

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Xơ Sợi

New

Công Ty Cổ Phần A&A Hàng Hóa (A&A Commodities)

ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ ng>ngng>>phng>ngng>>ần A&A Hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> Hóa (A&A Commodities) Công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>tyng>ngng>> Cổ ng>ngng>>phng>ngng>>ần A&A Hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> hóa đã có tuổi đời gần 15 năm, chuyên ng>hong>ạt động>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> trong>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> lĩnh vực ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> mại và đại diện ng>ngng>>thng>ngng>>ương>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> mại các mặt công>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> ng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>hiệp, năng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> lượng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>>, nông>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> sản. Danh mục hàng>ngng>>ng>ngng>ng>ngng>> hóa ...

11 hours ago ON careerbuilder.vn
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest