Kết quả tìm kiếm việc làm công ty cổ phần kiến trúc thủ đô

Chúng tôi có 4.183 quảng cáo cho từ khóa công ty cổ phần kiến trúc thủ đô

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

7 December 2018 ON glassdoor.com
View

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng   Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Công Ty Tnhh Dược Nhân Hưng  

1. 1.Mô tả công việc:Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về sức khỏe cũng như sản phẩm cho bệnh nhân qua tổng đài. Tiếp nhận phản ánh của khách hàng và phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.Thực hiện công tác chăm ...

6 December 2018 ON glassdoor.com
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest