Kết quả tìm kiếm việc làm audi biên hòa

Chúng tôi có 1 quảng cáo cho từ khóa audi biên hòa

tài xế giao tiếp tiếng anh q1

ở Tp Hồ Chí Minh

Công việc: 1. Lái xe phục vụ công việc theo kế hoạch. 2. Bảo quản và vệ sinh xe được giao. 3. Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh. 4. Kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an ...

2 November 2016 ON chotot.com
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest