Kết quả tìm kiếm việc làm assistant manager

Chúng tôi có 1.566 quảng cáo cho từ khóa assistant manager

Tiki Corporation Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
New

Tiki Corporation

Job Description Tiki Corporation is looking for a talented Category manager with customer focus to lead FMCG Category. You will have responsibility for product selection, supplier management , price management and promotion activities in category. Acting as the ‘business owner’ for suppliers in ...

7 hours ago ON glassdoor.com
View

Tiki Corporation Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
New

Tiki Corporation

Job Description Tiki Corporation is looking for a talented Category manager with customer focus to lead FMCG Category. You will have responsibility for product selection, supplier management , price management and promotion activities in category. Acting as the ‘business owner’ for suppliers in ...

8 hours ago ON glassdoor.com
View

Tiki Corporation Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
New

Tiki Corporation

Job Description Tiki Corporation is looking for a talented Category manager with customer focus to lead FMCG Category. You will have responsibility for product selection, supplier management , price management and promotion activities in category. Acting as the ‘business owner’ for suppliers in ...

9 hours ago ON glassdoor.com
View

Tiki Corporation Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City
New

Tiki Corporation

Job Description Tiki Corporation is looking for a talented Category manager with customer focus to lead FMCG Category. You will have responsibility for product selection, supplier management , price management and promotion activities in category. Acting as the ‘business owner’ for suppliers in ...

10 hours ago ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 22:23 ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 21:53 ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 21:21 ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 20:51 ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 20:21 ON glassdoor.com
View

Colgate-Palmolive Bến Cát

Bến Cát

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive là công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm Chăm sóc Răng miệng, Chăm sóc Cá nhân, Vệ sinh Nhà cửa và Dinh dưỡng Vật nuôi. Colgate bán các sản phẩm của công ty tại hơn 200 quốc ...

yesterday 19:51 ON glassdoor.com
View

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest